En ny bild av gisslan – från vikingatid till tidig medeltid

Vad hände vid det mytiska vanerkriget och gisslangivandet mellan Olaf Haraldsson och den engelske kungen Æthelred? Och varför var gisslangivandet symboliskt viktigt vid Junebäcken då kungen gjorde sin eriksgata? Det här är fall och frågor som författaren Stefan Olsson diskuterar i sin bok.  

Bilden av gisslan som förmedlas genom media är ofta en stereotyp. Den här monografin om gisslan under forntida förhållanden kan ge en ny, fördjupad bild av fenomenet. 

Andra frågor som tas upp i boken är: Vem blev gisslan och varför? Vad hade de som blev gisslan för rättsligt och rituellt skydd? Vilka olika gisslanformer fanns på kontinenten under antiken och medeltiden? 

Boken visar hur viktig gisslan var under fredprocesser under vikingatiden och den tidiga medeltiden i Skandinavien, vilket tidigare inte berörts inom forskningen. Gisslan som historiskt fenomen har tidigare dominerats inom rättshistorisk forskning.

Författaren tar även upp exempel och gör jämförelser med kontinentala fall från århundradet före Kristus till 1000-talets början, där kvinnans roll i gisslansammanhang särskilt uppmärksammas.

Boken är ett nytt inslag bland tidigare vikingatids- och medeltidsskildringar i populärhistoriska sammanhang. Boken vänder sig även till forskare och andra som är intresserade av historia, inklusive militärhistoria, antikens kultur och medeltidsstudier, religionsvetenskap, genusvetenskap, ortnamnsforskning, socialantropologi och arkeologi.

Om författaren

Författaren Stefan Olsson disputerade som filosofie doktor i religionsvetenskap vid universitetet i Bergen 2016.

Stockholm Studies in Comparative Religion

Boken är en monografi i bokserien Stockholm Studies in Comparative Religion. Den är utgiven av Stockholm University Press.

Open Access - ladda ner boken kostnadsfritt

Du kan ladda ned boken gratis i fulltextformat, som PDF-fil, epub-fil och Kindl-format eller beställa ett tryckt exemplar av boken via svensk eller internationell nätbokhandel.