Doktoranddagarnas deltagare samlades först till ett seminarium. Det inleddes av religionshistorikern Katarina Planck, nu forskare i Göteborg, som presenterade problematiken kring förhållandet mellan buddhistisk så kallad insiktsmeditation och mindfulness som väg till stressreduktion och välbefinnande. Seminarieledare och värdinna var Hedda Jansson som arbetar på en doktorsavhandling om Ellen Keys livsåskådning och möjliga buddhistiska influenser.

Hedda tog också emot deltagarna och visade dem Ellen Keys bostad Strand, som dels fungerar som museum, dels mottar kvinnliga stipendiater (t. ex. Katarina Planck nu i sommar). Förutom Strand besökte deltagarna bland annat Alvastra, Rök och Vadstena ständigt transporterade av Fredrik Wallenstein, den outtröttlige meddarrangören för årets doktoranddagar.

 
Deltagare besöker Ellen Keys solbad
Deltagare besöker Ellen Keys solbad
 

 
Hedda Jansson
Hedda Jansson