Under våren togs flera imamer i förvar av SÄPO och Migrationsverket då de ansågs utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Är hanteringen av fallet rättsäker?

Om det handlar avsnittet Imamerna och rättsäkerheten i Människor och tro i P1, där Susanne Olsson, professor i religionshistoria, medverkar.