Lone Ree Milkaer är knuten till projektet The Future is Now: Temporality and Exemplarity in Climate Change Discourses. Hennes avhandling handlar om den transnationella miljörörelsen, med utgångspunkt i fältarbete i Bergen. Hon presenterar sin forskning om sociala rörelser och kulturella omställningar i klimatförändringars tid på etnologernas högre seminarium onsdagen den 11 april kl.13-15 i D4110.