Tytti Steel kommer till ERG för en postdoc-vistelse. I Finland arbetar hon inom ett tvärvetenskapligt projekt om jämlikhet i arbetslivet, WeAll, ett samarbete mellan tre universitet i Finland. Tytti Steel har två projekt; dels ett om situationen för arbetssökande över 50 år, dels ett om högutbildade kvinnor med utländsk bakgrund och deras ställning på arbetsmarknaden. WeAll-projektet i Helsingfors är placerat inom genusforskningen.