Bland annat framhävs kunskapsbredden, den genomtänkta pedagogiken och att en diskussion om kunskapens roll i samhället förs in tidigt i utbildningen.

I utvärderingen, som genomförts på regeringens uppdrag, har HSV bedömt kvaliteten av examensgivande utbildningar med fokus på utbildningarnas resultat. Bland annat har man tittat på hur väl studenterna uppfyller målen för högskoleutbildning.

Läs mer om resultatet av Högskoleverkets utvärdering