Projektet syftar till att utveckla en modell för så kallade  samverkande forskningsföretag inom hum/sam, vilken har testats på forskare inom sju olika discipliner. VINNOVA går nu in med 7 miljoner för en treårig uppföljning av projektet för att modellen ska kunna spridas över Sverige.
 
Läs mer på http://www.innovation.su.se/aktuellt/innovativt-utvecklingsprojekt-inom-hum-sam-far-7-miljoner-av-vinnova-1.115409