Niklas Foxeus
Niklas Foxeus

Vad innebär det rent praktiskt att bli en akademiforskare hos Vitterhetsakademin?

Det innebär förstås många olika saker men kanske främst att jag har fått en mycket förmånlig tjänst som kommer att göra det möjligt för mig att koncentrera mig på min forskning istället för på ansökningar. Det ska bli skönt och jag ser givetvis fram emot detta.

Hur kommer du att använda din tid som akademiforskare?

Förutom att jag kommer att bedriva fältarbete under längre perioder, kommer jag att skriva artiklar och dylikt, men även organisera workshops/symposier kring relevanta teman inom ramen för mitt projekt. Dessutom kommer jag att ägna mig åt undervisning och annat.

Projektet är inriktat på religionsmöten och skall undersöka sociala, etniska och religiösa spänningar, men även eventuella samband mellan nationalistisk retorik och intoleranta former av doktrinär buddhism. 

Kommer din tjänst som akademiforskare att påverka din koppling till ERG?

Just nu bedriver jag forskning inom ramen för ett projekt som är finansierat av Vetenskapsrådet och detta är förlagt till den religionshistoriska avdelningen vid ERG. Eftersom den nya tjänsten också kommer att vara knuten dit kommer min relation till ERG givetvis att fördjupas, inte minst därför att jag sedan institutionens flytt i höstas delar korridor med trevliga kollegor från ERG.

Vad ser du mest fram emot med din nya tjänst?  

Att jag under en lång tid framöver kan ägna mig åt min forskning i lugn och ro.