Elin Franzén
Elin Franzén

Vad gjorde du innan du började hos oss?

Under närmare tio år har jag ägnat mig åt ljud på olika sätt. Dels som student i etnologi och samhällsplanering där jag har undersökt hur människor upplever ljuden i vardagslivet, och dels i konstnärliga och musikaliska sammanhang där jag kombinerar etnografi och konst, till exempel genom att göra musik med utgångspunkt i field recordings från olika platser. Jag har också arbetat med etnologisk samtidsdokumentation på Stockholms stadsmuseum.

Vilka är dina huvudsakliga intresseområden?

Ett mikroperspektiv på vardagsliv och plats där de små och ofta förbisedda detaljerna och nyanserna träder fram har präglat mitt arbete, vilket också var något som lockade mig att börja studera etnologi. Sinnliga erfarenheter, särskilt akustiska, och t ex hur erfarenheterna framkallar minnen och på så vis länkar samman nuet och andra sammanhang i livet är en aspekt som jag återkommer till. Jag är också intresserad av metodutveckling och har bl a använt soundwalks och ljuddagböcker (där mina informanter själva har spelat in vardagsljud) för att få kunskap om hur tillvaron upplevs genom ljuden.

Vad arbetar du med just nu?

Min första termin ägnar jag bl a åt att skaffa mig en överblick inom radioforskningen, som mitt avhandlingsprojekt är en del i. Mötet med radiomediet i vardagslivet – vilka sociala och rumsliga kontexter som skapas kring radiolyssnandet – är mitt övergripande ämnesområde. Om undersökningen kommer att ha en historisk eller nutida inriktning är ännu en öppen fråga. Kanske följer jag radiolyssnarna en längre tid, från kristallmottagare till podcasts.

Vad fick dig att välja just ERG och Stockholms universitet som arbetsplats?

Det var på ERG jag tog min kandidatexamen i etnologi (2009) och jag läste också några kurser här på avancerad nivå inom ramen för masterprogrammet i samhällsplanering. Jag trivdes väldigt bra som student på ERG, så hit ville jag komma tillbaka som doktorand. Dessutom tycker jag bra om själva universitetsområdet vid Frescati. Jag anslöt mig genast till lunchpromenaderna med nya kollegorna, en trevlig rutin som funnits på institutionen ganska länge, har jag förstått.

Nämn något dina nya kollegor inte vet om dig, men som du tycker att de borde känna till.

Jag vet inte riktigt hur det kommer sig, men jag har ganska bra koll på jättegammal musik. Stenkakor, gamla revyartister och dansbanedängor. Om det kör ihop sig med Melodikrysset kanske jag kan hjälpa till. Annars lyssnar jag rätt mycket på musik av det mer experimentella slaget, i gränslandet mellan ljudkonst och musik. I den kategorin hamnar också den musik jag själv gör.