Den Hallwylska professuren i nordisk folklivsforskning har sedan snart hundra år varit knuten till Nordiska museet och finansierats genom den Hallwylska donationen. Eftersom donationen inte längre täcker kostnaden för en professur, har Stockholms universitet genom det nya avtalet beslutat att bidra med 50 % av kostnaden för en professor.

Det nya avtalet innebär samtidigt att den Hallwylska professorn anställs för en tidsbegränsad period, som gästprofessor, och att anställningen knyts till ett forskningstema. Temat för en första avtalsperiod, 2016-2019, kommer att vara Arktis. Gästprofessorns verksamhet ska vara delad lika mellan Nordiska museet och den Etnologiska avdelningen vid Stockholms universitet.

Lotten Gustafsson Reinius anställs som gästprofessor 2016-2019

Efter intern beredning av förslag på såväl svenska som internationella kandidater med relevant ämnesbakgrund och forskningsprofil, har Nordiska museets nämnd samt rektor för Stockholms universitet beslutat utse Lotten Gustafsson Reinius som gästprofessor i etnologi, på temat Arktis. 

Lotten Gustafsson Reinius är docent i etnologi, museichef för Etnografiska museet och har arbetat med för Arktis-temat relevanta frågor, såsom ursprungsbefolkningar och repatrieringsfrågor. Hon har en unik erfarenhet av samarbete mellan universitet och museer.

Ytterligare upplysningar om ärendet kan lämnas av:

Dekan Bengt Novén
bengt.noven@su.se

Professor Lena Gerholm
lena.gerholm@etnologi.su.se

Styresman Sanne Houby-Nielsen
sanne.houby-nielsen@nordiskamuseet.se