Rapporten presenterades vid ett seminarium onsdagen den 21 november 2012. Mer information om utvärderingen och hela rapporten i pdf-format finns på Arvsfondens webbplats: 

http://www.arvsfonden.se/Pages/SectionSubPage____43346.aspx