Se filmen på rektors blogg:
http://rektorsblogg.su.se/2013/11/08/religionshistoria-100-ar/

Mer information om jubiléet, bland annat med bilder från evenemanget:
www.erg.su.se/centennial