Stipendiet skall utgöra bidrag till kostnader för insamling och bearbetning av material, resor, deltagande i konferenser och dylikt med anknytning till pågående forskning. Årets stipendier delades ut den 26 oktober på Nordiska museet på Djurgården i Stockholm.