Vi gratulerar Fanny Ambjörnsson som blivit docent i genusvetenskap och Sverker Hyltén-Cavallius som blivit docent i etnologi.