Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Institutionen för etnologi, genusvetenskap och religionshistoria har forskarutbildning i samtliga av institutionens tre ämnen.

Allmän information om forskarutbildning hittar du på:

Humanistiska fakultetens webbplats
Stockholms universitets webbplats

Reservoarpenna Foto Free-Photos from Pixabay

Forskarkurs våren 2021: Kreativt akademiskt skrivande

Snart startar temat Genus, kunskap och metodologi på Humanistiska fakultetens forskarskola, anordnat av Genusakademin. Vt21 ges den första forskarkursen inom temat: Kreativt akademiskt skrivande.

Att doktorera vid ERG

Du kan vara doktorand i etnologi, religionshistoria eller genusvetenskap vid institutionen. Varje ämne har sin egen antagningsordning. Som forskarstuderande lär du dig att självständigt formulera problem- och frågeställningar, att skaffa fram och analysera stora mängder information och att presentera dina slutsatser i tal och skrift. Du blir förberedd på yrkesverksamhet såväl utom som inom akademin.

Kontakt

Prefekt
Lisa Käll, tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Ställföreträdande prefekt
Olof Sundqvist, tel: 08-16 30 11
olof.sundqvist@rel.su.se

Ansvariga för utbildning på forskarnivå
Etnologi: Barbro Blehr
tel: 08–674 79 18
barbro.blehr@etnologi.su.se

Religionshistoria: Egil Asprem
tel: 08-16 42 07
egil.asprem@rel.su.se

Genusvetenskap: Hillevi Ganetz
(även huvudansvarig på hela ERG)
tel: 08-674 7306
hillevi.ganetz@gender.su.se

Administration av forskarutbildning (alla ämnen)
Pia Laselle
pia.laselle@erg.su.se

Kommunikation & webb
Henning Brüllhoff
tel: 08-674 73 09
henning.brullhoff@erg.su.se

Forskarpresentationer