Forskning

Kontakt

Prefekt
Annika Olsson, tel: 08-674 7308
annika.olsson@gender.su.se

Ansvariga för utbildning på forskarnivå
Etnologi: Barbro Blehr
tel: 08–674 79 18
barbro.blehr@etnologi.su.se

Religionshistoria: Susanne Olsson
tel: 08-674 79 16
susanne.olsson@rel.su.se

Genusvetenskap: Hillevi Ganetz
(även huvudansvarig på hela ERG)
tel: 08-674 7306
hillevi.ganetz@gender.su.se

Administration av forskarutbildning (alla ämnen)
Galina Ananieva
tel: 08-674 73 01
galina.ananieva@erg.su.se

Information och webb
Henning Brüllhoff
tel: 08 - 674 73 09
henning.brullhoff@erg.su.se

Forskarpresentationer