Genusakademin

Genusakademin

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Genusakademin är ett nätverk för samarbete kring genusforskning vid Stockholms universitet, öppet för alla ämnen och institutioner på universitetet.

Profilbild

Konferensen Genusforskning idag och imorgon är flyttad

I och med vaccinationerna och den gradvisa öppningen av samhället ser vi möjligheten att kunna ha en "riktig" konferens, där vi kan ses på plats, utanför Zoom. Därför har vi beslutat att flytta fram konferensen.

Forskarkurs i etnografi - ett fåtal platser kvar

På kort tid har etnografi etablerats som en populär metod inom humanvetenskaperna, inte minst inom genusvetenskap. På den här kursen undersöker vi varför. Hur kan just ditt avhandlingsarbete berikas av och bidra till nutida etnografi?

Två kurser inom temat Genus, kunskapssyn och metod

Humanistiska fakultetens forskarskola och Genusakademin fortsätter med sina temakurser inom Genus, kunskapssyn och metod. Ht21 ges Genus och metod: etnografi (5 hp) och vt22 Genus och metod: historiografi (5 hp).

Åsa Eriksson

Åsa Eriksson mottar pris för framstående vetenskaplig prestation

Åsa Eriksson, fil.dr. i genusvetenskap, får Högskoleföreningens pris för mest framstående avhandling 2018 vid humanistisk fakultet, Stockholms universitet.

Wilma Sjöberg. Foto: Anders Ståhlberg.

Genusakademins forskarskola – reflektioner från kursdeltagare

Sedan upptakten 2012 har Genusakademin arrangerat åtta kurser för doktorander. Här berättar några doktorander om sina intryck av forskarskolans kurser.

Allvarligt med angrepp på genusvetenskap

När genusvetenskapen angrips är det viktigt att stå upp för den akademiska friheten. Det var budskapet från ett seminarium vid Stockholms universitet på Internationella kvinnodagen.