Genusakademin

Genusakademin

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Genusakademin är ett nätverk för samarbete kring genusforskning vid Stockholms universitet, öppet för alla ämnen och institutioner på universitetet.

Female spider. Photo: Alexf CC BY-SA 3.0.

Anniversary Symposium

The Descent of Man and Selection in Relation to Sex – 150 years of feminist engagement with sexual selection.

Konferensen ”Genusforskning idag och imorgon” avslutad

Konferensen ”Genusforskning idag och imorgon” gick av stapeln 28-29 oktober 2021.

Foto: Free-Photos / Pixabay

Vårens doktorandkurs i historiografi – dags att anmäla sig!

Humanistiska fakultetens forskarskola och Genusakademin vid Stockholms universitet fortsätter med sina temakurser inom Genus, kunskapssyn och metod. Vt22 ges Genus och metod: historiografi (5 hp).

Professor Hiranya Peiris. Photo: Max Alexander.

Seminar: “Stories behind a CV” with astrophysicist Hiranya Peiris

A questions and answers Zoom-meeting with astrophysicist Hiranya Peiris. A seminar in the series Gender, Gender Equality and Natural Sciences.

Doktorandnätverkets verksamhet våren och hösten 2021

Se Genusakademins doktorandnätverks aktiviteter under våren och kommande planer för hösten.

Forskarkurs i etnografi - ett fåtal platser kvar

På kort tid har etnografi etablerats som en populär metod inom humanvetenskaperna, inte minst inom genusvetenskap. På den här kursen undersöker vi varför. Hur kan just ditt avhandlingsarbete berikas av och bidra till nutida etnografi?

Två kurser inom temat Genus, kunskapssyn och metod

Humanistiska fakultetens forskarskola och Genusakademin fortsätter med sina temakurser inom Genus, kunskapssyn och metod. Ht21 ges Genus och metod: etnografi (5 hp) och vt22 Genus och metod: historiografi (5 hp).