Genusakademin

Genusakademin

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Genusakademin är ett nätverk för samarbete kring genusforskning vid Stockholms universitet, öppet för alla ämnen och institutioner på universitetet.

Reservoarpenna Foto Free-Photos from Pixabay

Forskarkurs våren 2021: Kreativt akademiskt skrivande

Snart startar temat Genus, kunskap och metodologi på Humanistiska fakultetens forskarskola, anordnat av Genusakademin. Vt21 ges den första forskarkursen inom temat: Kreativt akademiskt skrivande.

Panelsamtal Genusakademin 6 mars 2020

Internationella kvinnodagen: Genusakademin firar tio år och finansiering

För att uppmärksamma Internationella kvinnodagen bjöd Genusakademin vid Stockholms universitet den 6 mars in till ett panelsamtal med genusforskare och filosofer.

Åsa Eriksson

Åsa Eriksson mottar pris för framstående vetenskaplig prestation

Åsa Eriksson, fil.dr. i genusvetenskap, får Högskoleföreningens pris för mest framstående avhandling 2018 vid humanistisk fakultet, Stockholms universitet.

Wilma Sjöberg. Foto: Anders Ståhlberg.

Genusakademins forskarskola – reflektioner från kursdeltagare

Sedan upptakten 2012 har Genusakademin arrangerat åtta kurser för doktorander. Här berättar några doktorander om sina intryck av forskarskolans kurser.

Allvarligt med angrepp på genusvetenskap

När genusvetenskapen angrips är det viktigt att stå upp för den akademiska friheten. Det var budskapet från ett seminarium vid Stockholms universitet på Internationella kvinnodagen.