Genusakademin

Genusakademin

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Genusakademin är ett nätverk för samarbete kring genusforskning vid Stockholms universitet, öppet för alla ämnen och institutioner på universitetet.

FEME

Genusakademins forskarkurser fulltecknade

Intresset för Genusakademins forskarkurser på temat Gender, knowledge and methodology inom humanistiska fakultetens forskarskola har varit mycket stort. Alla vårens kurser är mer än fullbelagda.

Åsa Eriksson

Åsa Eriksson mottar pris för framstående vetenskaplig prestation

Åsa Eriksson, fil.dr. i genusvetenskap, får Högskoleföreningens pris för mest framstående avhandling 2018 vid humanistisk fakultet, Stockholms universitet.

Wilma Sjöberg. Foto: Anders Ståhlberg.

Genusakademins forskarskola – reflektioner från kursdeltagare

Sedan upptakten 2012 har Genusakademin arrangerat åtta kurser för doktorander. Här berättar några doktorander om sina intryck av forskarskolans kurser.

Allvarligt med angrepp på genusvetenskap

När genusvetenskapen angrips är det viktigt att stå upp för den akademiska friheten. Det var budskapet från ett seminarium vid Stockholms universitet på Internationella kvinnodagen.