Genusakademin

Genusakademin

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Genusakademin är ett nätverk för samarbete kring genusforskning vid Stockholms universitet, öppet för alla ämnen och institutioner på universitetet.

Genusakademins doktoranddag 2019 gästades av Umeå genusforskarskola och doktorander från Södertörn och Uppsala universitet.

Genusakademins doktoranddag 2019

Den 23 oktober 2019  anordnade Genusakademin den årliga doktoranddagen, denna gång i samarbete med Umeå genusforskarskola och deltagande doktorander även från Södertörn och Uppsala universitet. Nära 40 doktorander diskuterade nyckelord i sina avhandlingsprojekt, däribland ”Att använda feministiska metoder  i traditionella fält”, ”Ras, sexualitet och gränser”, ”Temporalitet” och många fler.

Åsa Eriksson

Åsa Eriksson mottar pris för framstående vetenskaplig prestation

Åsa Eriksson, fil.dr. i genusvetenskap, får Högskoleföreningens pris för mest framstående avhandling 2018 vid humanistisk fakultet, Stockholms universitet.

Genusakademin 8 mars

Frukostseminarium: Genusforskning och akademisk frihet

På Internationella Kvinnodagen 8 mars arrangerade Genusakademin vid Stockholms universitet ett fullsatt frukostseminarium på temat Genusforskning och akademisk frihet.

Allvarligt med angrepp på genusvetenskap

När genusvetenskapen angrips är det viktigt att stå upp för den akademiska friheten. Det var budskapet från ett seminarium vid Stockholms universitet på Internationella kvinnodagen.

Wilma Sjöberg. Foto: Anders Ståhlberg.

Genusakademins forskarskola – reflektioner från kursdeltagare

Sedan upptakten 2012 har Genusakademin arrangerat åtta kurser för doktorander. Här berättar några doktorander om sina intryck av forskarskolans kurser.

Conference participants

Gender Academy PhD Student Conference 2018

"A shift of Generations" was the title of the Gender Academy PhD student conference that took place on October 9-10th at Stockholm University.