Genusakademin

Genusakademin

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Genusakademin är ett nätverk för samarbete kring genusforskning vid Stockholms universitet, öppet för alla ämnen och institutioner på universitetet.

Floya Anthias

A webinar with Professor Floya Anthias: Thinking intersectionally with Translocational Belongings

Having held professorships at a number of UK Universities, Floya Anthias is Emeritus Professor of Sociology and Social Justice at the University of Roehampton.

Profilbild

Konferensen Genusforskning idag och imorgon är flyttad

I och med vaccinationerna och den gradvisa öppningen av samhället ser vi möjligheten att kunna ha en "riktig" konferens, där vi kan ses på plats, utanför Zoom. Därför har vi beslutat att flytta fram konferensen.

Doktorandnätverkets verksamhet våren och hösten 2021

Se Genusakademins doktorandnätverks aktiviteter under våren och kommande planer för hösten.

Forskarkurs i etnografi - ett fåtal platser kvar

På kort tid har etnografi etablerats som en populär metod inom humanvetenskaperna, inte minst inom genusvetenskap. På den här kursen undersöker vi varför. Hur kan just ditt avhandlingsarbete berikas av och bidra till nutida etnografi?

Två kurser inom temat Genus, kunskapssyn och metod

Humanistiska fakultetens forskarskola och Genusakademin fortsätter med sina temakurser inom Genus, kunskapssyn och metod. Ht21 ges Genus och metod: etnografi (5 hp) och vt22 Genus och metod: historiografi (5 hp).