Genusakademin

Genusakademin

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Nätverket Genusakademin vid Stockholms universitet är öppet för alla institutioner som vill samarbeta kring genusforskning.

Mikrofon tumnagel

Öppet panelsamtal om män och maskulinitet

I samband med Genusakademins doktorandkurs Perspektiv på män och maskulinitet anordnas den 16 maj ett ett panelsamtal om maskulinitetsforskning. Anmälan senast 27 april.

Vanja Hermele

Open Lecture: Reactions to diversity and gender equality reports in the cultural field

Denied, devalued, and displaced – reactions to diversity and gender equality reports in the cultural field. With Vanja Hermele, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies.

Äpple

Genusakademin får medel för att utveckla sin verksamhet

Genusakademin får 330.000 kr från områdesnämnden för humanvetenskap för att genomföra strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning med genusinriktning.