Genusakademin

Genusakademin

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Genusakademin är ett nätverk för samarbete kring genusforskning vid Stockholms universitet, öppet för alla ämnen och institutioner på universitetet.

Female spider. Photo: Alexf CC BY-SA 3.0.

Anniversary Symposium

The Descent of Man and Selection in Relation to Sex – 150 years of feminist engagement with sexual selection.

Konferensen ”Genusforskning idag och imorgon” avslutad

Konferensen ”Genusforskning idag och imorgon” gick av stapeln 28-29 oktober 2021.

Professor Hiranya Peiris. Photo: Max Alexander.

Seminar: “Stories behind a CV” with astrophysicist Hiranya Peiris

A questions and answers Zoom-meeting with astrophysicist Hiranya Peiris. A seminar in the series Gender, Gender Equality and Natural Sciences.

Doktorandnätverkets verksamhet våren och hösten 2021

Se Genusakademins doktorandnätverks aktiviteter under våren och kommande planer för hösten.

Två kurser inom temat Genus, kunskapssyn och metod

Humanistiska fakultetens forskarskola och Genusakademin fortsätter med sina temakurser inom Genus, kunskapssyn och metod. Ht21 ges Genus och metod: etnografi (5 hp) och vt22 Genus och metod: historiografi (5 hp).