Foto: Pixabay

Alla intresserade doktorander och forskare är varmt välkomna!

Begränsat antal platser. Anmälan till Åsa Eriksson, asa.eriksson@gender.su.se senast den 27 april. Ange namn och vilken institution du tillhör, samt om du är doktorand.

Medverkande: Kristina Fjelkestam, Genusvetenskap, Lucas Gottzén, Barn- och ungdomsvetenskap, Anja Hirdman, Medie- och kommunikationsvetenskap, samt Rickard Jonsson, Barn- och ungdomsvetenskap

Moderator: Kalle Berggren, Genusvetenskap