Forskarskolans aktiviteter utvecklas i nära samarbete med Genusakademins doktorandnätverk, som även anordnar kortare workshops, öppna föreläsningar med mera.

Forskarskolan har tre huvudsakliga syften:

  1. Att tillgodose behovet av genusteoretisk utbildning av hög kvalitet på forskarnivå vid Stockholms Universitet.  
  2. Att fungera som mötesplats för mångvetenskapligt utbyte mellan forskare och doktorander med genusinriktning.
  3. Att stärka och utveckla genusforskningen vid Stockholms Universitet med målet att etablera fältet som ledande forskningsområde.