Kursen Genus och metod: etnografi (5 hp) uppmärksammar etnografins rötter och kvinnliga pionjärer, sinnenas etnografi, autoetnografi, alternativa skrivgenrer, digitala fält och mötet med fältet och dess människor.

In a short period of time, ethnography has been etablished as a popular method in the humanities and social sciences, not least in gender studies. In this course, we will explore why. How can your dissertation be enriched by and contribute to current-day ethnography?

The course pays attention to the roots of ethnography and female pioneers, ethnography of the senses, autoethnography, alternative writing genres, digital fields and the encounters with the field and its people.

Mer information om kursen

Medverkande lärare är ERG:s Lena Gemzöe, Maria Bäckman och Marja-Liisa Keinänen, Lucas Gottzén (BUV), Kim Silow Kallenberg (etnologi, Södertörn), samt Paula Uimonen (socialantropologi, digital etnografi).

Så söker du

För mer info vänligen kontakta:

Marja-Liisa Keinänen

Theme co-ordinator, Doctoral School: Gender, Knowledge, and Methodology
ERG/Gender Studies
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden
Tel./Phone: +46 8 674 7305
e-mail: marja-liisa.keinanen@rel.su.se