Forskarkurser ht12

Genusakademin: Intersektionella utmaningar 7,5 hp

Hur har intersektionalitet vuxit fram och hur kan jag använda det i min avhandling? Intersektionalitet är ett kritiskt utmanande perspektiv med flera inneboende konflikter, vilket medverkar till såväl dess potential inom forskningen som dess speciella problematik. På denna kurs får deltagarna lära sig teori och metod inom intersektionalitetsområdet och hur forskningsinriktningen konkret kan tillämpas i avhandlingsarbetet.

Genusakademin: Genus och biologisk forskning 7,5 hp

Vad har genus med biologi och naturvetenskaplig forskning att göra? Frågan står i fokus för denna kurs som vänder sig till naturvetare som vill veta mer om genusvetenskap och till samhällsvetare, humanister och jurister som vill lära sig mer om biologi och genusforskning med naturvetenskaplig anknytning.