Temat Genus, kunskap och metodologi vill utforska kunskapsproduktion betraktad genom en genuslins, som en process bestående av ett flertal epistemologiska och metodologiska val och positioneringar.

Deltagande institutioner är Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Historiska institutionen samt Institutionen för kultur och estetik.

Mer information om temat på Humanistiska fakultetens forskarskolas webbsida

Kreativt akademiskt skrivande 7,5 hp

Att lära sig skriva vetenskapligt innebär att tillgodogöra sig en rad regler och konventioner som främjar vetenskapliga syften, men lika viktigt för tillkomsten av vetenskapliga texter är den kreativa aspekten. Den genusvetenskapliga traditionen har sedan starten problematiserat idéer om objektivitet och distans som vetenskapliga ideal, en diskussion som också omfattar det akademiska skrivandets former.

Reservoarpenna Foto Free-Photos from Pixabay
Foto: Free-Photos / Pixabay

Under kursen Kreativt akademiskt skrivande tar vi oss an det akademiska skrivandet genom skrivövningar och läsande av texter som använder sig av andra skrivsätt än de traditionella. Tillsammans utforskar vi frågor som: Hur hänger skrivsättet ihop med ämnet? Vad innebär det att skriva med närhet och fantasi? Hur kan skrivande fungera som ett sätt att tänka och ställa frågor?

Kursen vänder sig till doktorander som vill använda kreativa skrivsätt i sin forskning men också till de som vill få möjlighet att närma sig sitt avhandlingsämne från ett annat håll.

Mer information om kursen på Humanistiska fakultetens forskarskolas webbsida