Stina Malmén Foto Åsa Eriksson
Stina Malmén. Foto: Åsa Eriksson.

Stina Malmén är doktorand i Ekonomisk historia och arbetar på en avhandling om genusmönster i familjeföretag ur ett historiskt perspektiv. Hon gick kursen "Genus och tid i mångvetenskaplig belysning" under höstterminen 2017.

Vad tyckte du om kursen?

Jag tyckte det var en utmärkt kurs. Intressant upplägg, bra lärare och många roliga diskussioner. Kändes inspirerande.

Både lärare och deltagare på kursen kom från flera olika discipliner, hur upplevde du det tvärdisciplinära upplägget?

Personligen är jag väldigt förtjust i tvärvetenskapliga diskussioner överlag. Det är givande att få höra om forskning inom andra ämnesområden och det brukar ofta väcka nya tankar. Att tema och lärare varierade från gång till gång innebar också att alla, i rättvisans namn, fick röra sig bortom sin hemdisciplin. Det fungerade väldigt bra.

Har kursen bidragit med nya infallsvinklar till ditt avhandlingsarbete?

Kursen kom väldigt lägligt för mig eftersom den tangerade frågor som är relevanta för min avhandling. Förutom att det hjälpte mig i avhandlingsarbetet fick jag också tusen idéer för nya projekt.

Wilma Sjöberg. Foto: Anders Ståhlberg.
Wilma Sjöberg. Foto: Anders Ståhlberg.

Wilma Sjöberg är doktorand på historiska institutionen och har gått Genusakademins doktorandkurs "Perspektiv på män och maskulinitet" under våren 2018. Arbetsnamnet på hennes avhandling är "Att köra i kapp med döden" och den behandlar motorsport och genus i svenska medier under andra hälften av 1900-talet.

Vad tyckte du om kursen?

Jag tyckte kursen var intressant och lärorik. Kursens fokus på både äldre och nyare teorier om manlighet gav breda kunskaper om forskningsfältet.

Hur upplevde du det tvärdisciplinära upplägget, med kursdeltagare från många olika discipliner?

Att möta doktorander från andra ämnen, ja till och med andra universitet är alltid lärorikt. När mötet sker i en teorikurs blir det särskilt fruktbart. Vi kom in till kursen med ganska olika teoretisk grundsyn vilket ledde till många spännande samtal.

Har kursen bidragit med nya infallsvinklar till ditt avhandlingsarbete?

Eftersom genus, och särskilt manlighet, står i fokus i min avhandling har kursen gett mig möjligheter att utforska många olika teoretiska ingångar till maskulinitetsforskning.