Kurs 3: Genus och metod: etnografi, 5 hp, ht21

Mer information om kursen

Kurs 4: Genus och metod: historiografi, 5 hp, vt22

Mer information om kursen

Ansökningsperiod: 15 maj – 15 juni

Kurserna är öppna för alla doktorander – välkommen med din ansökan! Vänligen observera att handledaren ska tillstyrka doktorandens ansökan och skicka in den. Läs mer om ansökan. Undervisningsspråket är svenska, vid behov engelska.

För mer information, kontakta koordinator för temat Marja-Liisa Keinänen, marja-liisa.keinanen@rel.su.se.