Foto: Free-Photos / Pixabay
Foto: Free-Photos / Pixabay

Kursen behandlar hur processer över tid speglas i olika texter och material, vems historia som återfinns i historieböckerna, och vems historia som inte skrivs och glöms bort. Under kursen diskuteras hur kulturell och samhällelig kunskap kan vara organiserad i epoker, händelser och vändpunkter och hur det kan analyseras och problematiseras.

Arkivens roll kommer att synliggöras genom att doktoranderna tar del av den feministiska diskussionen om vad arkiv är och hur de är färgade av sin samtid och samhälleliga kontext. Under kursen genomförs konkret och kritiskt arbete med samtida och historiska källor, med tryckt eller digitalt material, samt övningar i genusvetenskaplig historieskrivning. Fältbesök på arkiv genomförs under kursen.

Kursperiod: 22-03-22 – 22-06-03
Språk: Svenska (eller engelska vid behov).

Sök till kursen här

För mer information, vänligen kontakta:

Marja-Liisa Keinänen, temakoordinator
marja-liisa.keinanen@rel.su.se

Hélène Ohlsson, kursansvarig
helene.ohlsson@gender.su.se