Genusakademin uppmärksammar Internationella kvinnodagen genom att bjuda in till ett digitalt frukostseminarium. Seminariet sker måndagen den 8 mars, kl 8:30-9:45 via zoom

Medverkande forskare:

  • Helene Brodin, Socialt arbete, Stockholms universitet
  • Mathias Ericson, Genusvetenskap, Göteborgs universitet
  • Venla Oikkonen, Genusstudier, Tampere Universitet

Samtalsledare: Cecilia Åse, Genusvetenskap, Stockholms universitet

Seminariet sker via zoom. Länk fås genom att mejla till 8mars@gender.su.se.