Genom internationella och nationella utblickar diskuterade ifrågasättandet av genusforskning. Vilka politiska processer hotar de akademiska kärnvärdena? Vad betyder det att genusforskningen är särskilt utsatt? Hur kan vi arbeta för att säkerställa utrymmet för fritänkande forskning?

Rektor Astrid Söderbergh Widding inledde med att säga att det för några år sedan skulle ha varit otänkbart att säga att den akademiska friheten i Europa är hotad, men att det idag finns ett reellt hot. Som lärosäte är det därför en viktig uppgift att försvara akademisk frihet och lärosätenas autonomi.

Därefter gavs två presentationer. Kajsa Widegren, forskningssamordnare Nationella sekretariatet för genusforskning, talade under rubriken ”Tillförsikt och hot – komplexa tider för genusforskningen”. Jenny Gunnarsson Payne, etnolog Södertörns högskola, gav ytterligare perspektiv under rubriken ”'Oh, how powerful our words have become!': Om auktoritär populism, 'genusideologin' och vilka fält som står näst på tur”.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal lett av Cecilia Åse (Genusvetenskap/SU) där forskare på olika nivåer vid Stockholms universitet gavs möjlighet att relatera den övergripande frågan till lokala perspektiv.

Medverkande i samtalet gjorde Lena Gemzöe (Genusvetenskap/SU), Maria Jansson (Statsvetenskap/SU), Klara Hussénius (Socialt arbete/SU), Jenny Gunnarsson Payne (Södertörns högskola), Kim Ringmar Sylwander (Barn och ungdomsvetenskap/SU) samt Kajsa Widegren (Nationella sekretariatet för genusforskning).

Läs mer om evenemanget här.