Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.

Pengarna kommer att användas till Genusakademins fakultetsöverskridande arbete, bland annat fortsatt utbyggnad av akademins forskarskola, anordnande av doktoranddagar för doktorandnätverket och fakultetsseparata arbetsmöten för seniora forskare, samt en fortsättning av den särskilda satsning på naturvetenskaplig fakultet som redan påbörjats och som även kommer att ingå i Stockholms Universitets pågående jämställdhetsintegreringsarbete.

- Det är väldigt glädjande och betyder naturligtvis en ytterligare stabilisering av forskarskolan, säger Lena Gemzöe, ordförande i Genusakademins styrgrupp. Forskarskolan har visat sig fylla en viktig funktion för doktorander med genusinriktning vid vårt universitet och kurserna lockar verkligen doktorander från alla fakulteter och ämnen. Nu kan vi fortsätta med kursen "Perspektiv på män och maskuliniteter" som ges till våren - inom kort går inbjudan ut!