Genusakademin är ett nätverk för samarbete kring genusforskning vid Stockholms universitet. Det övergripande syftet är att stärka samarbetet inom och mellan fakulteter kring genusforskning och att fortsätta utveckla Stockholms universitet till en optimal miljö för genusforskning. Genusakademin bidrar vidare till jämställdhetsintegrering bl a genom att sprida forskning och kunskap om jämställdhet och lika villkor. I målsättningen ingår att verka för dialog mellan de human- och naturvetenskapliga områdena i dessa frågor. Nätverket är öppet för alla ämnen/ institutioner vid universitetet.

En utåtriktad del av verksamheten består av öppna seminarier och workshops. Genusakademins mobila seminarium, GMS, syftar till att skapa rum för samtal och samarbeten mellan forskare kring vetenskap och pedagogik. Seminarieserien tar upp såväl aktuella frågor av generellt intresse för genusforskare som ämnesspecifika teman. Seminarieserien Gender, Gender Equality and Natural Sciences tar upp genusaspekter inom naturvetenskaplig forskning och frågor som berör jämställdhet och lika villkor i akademin.

Genusakademins forskarskola ger regelbundet forskarkurser öppna för alla doktorander med genusinriktning. Doktoranderna samlas i Genusakademins doktorandnätverk som anordnar doktoranddagar, workshops och sociala träffar. Forskarskolans verksamhet utformas i nära samarbete med doktorandnätverket och arbetar för att främja kontakt och kunskapsutbyte mellan doktorander och seniora forskare i Genusakademin.

Genusakademin formerades i samband med omvandlingen av Centrum för genusstudier till ämnesavdelningen genusvetenskap år 2010.  Denna nya samarbetsform för genusforskning baseras på en fakultetsövergripande representation och har därmed en för universitetet unik uppbyggnad som möjliggör samarbete över alla fyra fakulteter. Genusakademin leds av en styrgrupp där ämnen med framträdande genusforskning ingår. Ordförandeskapet innehas av genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap som även har ekonomiskt och administrativt ansvar.

Kontaktpersoner:

Ämnen som vill ansluta sig till Genusakademin kan vända sig till styrgruppens ordförande Lena Gemzöe, lena.gemzoe@gender.su.se.

Doktorander som vill ansluta sig till Genusakademins doktorandnätverk, kontakta Elin Bengtsson, elin.bengtsson@gender.su.se.

Kontaktperson för Genusakademins mobila seminarium är Cecilia Åse, cecilia.ase@gender.su.se.

För seminarieserien Gender, Gender Equality and Natural Sciences, kontakta Malin Ah-King,
malin.ah-king@gender.su.se.