Genusakademins Mobila Seminarium

Genusakademins Mobila Seminarium (GMS)

Genusakademins Mobila Seminarium (GMS) är ett fakultetsöverskridande seminarium för genusforskare vid Stockholms universitet. Syftet är att skapa ett rum för samtal och samarbeten kring vetenskapliga och pedagogiska frågor. Seminariet bidrar till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyten mellan genusforskare vid olika fakulteter.

Kontaktperson är Cecilia Åse, cecilia.ase@gender.su.se.

GMS - Evenemang