Hur kan och vill vi forska om #Metoo och vilken kunskap är särskilt viktig i spåren av uppropen? Vilka utmaningar ställer #Metoo oss inför som forskare och hur kan vi stötta varandra? Vilken forskning finns/planeras om #Metoo vid Stockholms universitet? Vilka perspektiv saknas?

Flera forskare och forskargrupper kommer att berätta om sina tankar och idéer kring kunskapsbehov och forskningsprojekt relaterade till #Metoo.

Seminariet äger rum vid Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer.

Program

Paulina de los Reyes (ekonomisk historia):
Genusforskning vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Maud Eduards (statsvetenskap) och Carin Holmberg (genusvetenskap/sociologi):
#Metoo och demokratins våldspolitiska gränser

Hillevi Ganetz (genusvetenskap) och Karin Hansson (data och systemvetenskap):
Arbete, aktivism och erkännande: En tvärvetenskaplig studie av Metoo-rörelsens utveckling i Sverige

Stina Malmén (ekonomisk historia) och Maria Nääv (juridik):
#Metoo och förtalet: några anteckningar om motstånd och backlash

Maria Wendt (statsvetenskap):
Betydelsen av #metoo: kvinnors organisering och institutionella svar

Klara Arnberg (ekonomisk historia) och Helena Tolvhed (historia):
#Metoo i framtidens historieböcker: om arbetet med den andra upplagan av Könspolitiska nyckeltexter

OBS! Anmälan till cecilia.ase@gender.su.se senast 7 juni.

Varmt välkomna!