Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.

Genusakademins Mobila Seminarium (GMS) är ett fakultetsöverskridande seminarium för genusforskare vid Stockholms universitet. Syftet är att skapa ett rum för samtal och samarbeten kring vetenskapliga och pedagogiska frågor. Seminariet bidrar till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyten mellan genusforskare vid olika fakulteter.

Ett första GMS-seminarium äger rum tisdagen den 28 november kl 15-17, vid Institutionen för mediestudier i lokal Wilson (Filmhuset).

Titel: Kvinnor, film och representation – ett tvärvetenskapligt projekt.

Seminariet följs av mingel. Anmälan skickas till cecilia.ase@gender.su.se.