Genusforskning idag och imorgon

Flytande färger

Konferens: Genusforskning idag och imorgon 28–29 oktober 2021

Vi vill uppmärksamma den genusforskning som pågår vid Stockholms universitet över fakultets- och ämnesgränser. Syftet är att konsolidera och stärka genusforskningen genom att få syn på varandras forskning, både den som pågår och de planer som finns för framtiden. Konferensen skapar synergier och öppnar upp för möten och samarbeten!