Genusakademin är ett tvärvetenskapligt nätverk vid Stockholms universitet som omfattar både det humanvetenskapliga och det naturvetenskapliga området och samtliga fakulteter. Nätverket främjar forskningssamverkan och utbildning som på något sätt har koppling till genusfrågor.

Exempel på akademins verksamhet inom det naturvetenskapliga området är den uppskattade doktorandkursen och öppna seminarieserien Genus och biologisk forskning 7.5 hp.

Nu vill vi inventera intresset för fortsatt samverkan kring genus- och jämställdhetsfrågor vid den naturvetenskapliga fakulteten. Vi inbjuder därför till en halvdag med seminarium och workshop kring hur vi kan arbeta vidare.

Plats: Wallenbergsalen, Juristernas hus, Stockholms universitet
Datum: Tisdag 29 november
Tid: 12.00-16.00, start med gemensam lunch (gratis) från kl 12, mötet inleds 13.00.

Hör av dig till lovisa.wennerstrom@zoologi.su.se senast den 18 november om du vill vara med. Meddela om du vill delta i lunchen samt eventuella allergier och liknande. Maten kommer att vara vegetarisk (om vegan önskas – meddela).

Varmt välkommen!

Malin Ah-King, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Linda Laikre och Lovisa Wennerström, Zoologiska institutionen