Vid institutionen för socialt arbete bedrivs forskning om utsatta grupper och välfärdssystemet på olika sätt, på en rad olika nivåer och med skilda perspektiv. En gemensam nämnare för flera av institutionens forskare är ambitionen att synliggöra människors villkor och välfärdsstatens utmaningar genom att använda feministiska, socialpolitiska och intersektionella perspektiv och ställa kritiska frågor om hur skillnadsskapande, exkludering och makt (re)produceras.

Vid detta seminarium presenterar fyra av institutionens forskare sina projekt. Det rör forskning om hur vi kan förstå intersektionella mönster i beslut om socialbidrag, hur anhörigas liv påverkas av brister i äldreomsorg, tjejers vardag vid låsta institutioner och våld mellan ungdomar i nära relationer.

Tillsammans ger dessa presentationer en bild av vad genusforskning i socialt arbete kan betyda och bjuder därtill in till en diskussion om fortsatt utveckling och samverkan kring dessa frågor.


Seminariet äger rum tisdagen den 21 maj 14-16 vid Institutionen för socialt arbete, Sveavägen 160-162. (https://www.socarb.su.se/om-oss/hitta-till-oss).

Ingen föranmälan! Vi som vill promenera tillsammans från Frescati möts 13:30 utanför Studenthuset.

Varmt välkomna!