Seminarieserien Gender, Gender Equality and Natural Sciences (startad av Genusakademin våren 2017) tar upp både genusaspekter inom naturvetenskaplig forskning och forskning kring jämställdhet och lika villkor i akademin. Vi genomför även workshops för att i) ge hands-on-kunskap om analyser med genusperspektiv på naturvetenskap, ii) för att sprida forskning om jämställdhet för att stödja jämställdhetsarbetet på institutionerna.

Organisatör är Malin Ah-King, e-mail: malin.ah-king@gender.su.se

Description in English

The seminar series Gender, Gender Equality and Natural Sciences (started by the Gender Academy in spring 2017) concerns both gender perspectives in research within the natural sciences and research about gender equality and equal opportunities in the academy. We also organize workshops to i) give hands-on-knowledge about analyses of gender perspectives on science, and ii) to spread knowledge about research concerning gender equality to support gender equality work at the departments.

Organiser: Malin Ah-King, e-mail: malin.ah-king@gender.su.se