De kommer då att tala om sin nya bok "Contemporary Encounters in Gender and Religion − European Perspectives" och reflektera över förbindelselänkar mellan etnologisk, antropologisk och historisk forskning.

Tid: kl 15-17
Plats: rum D900

Länk till Genusseminariet vid Historiska institutionen på Facebook

Presentation av Lena Gemzöe

Presentation av Marja-Liisa Keinänen