Kvinnokampsmärket

Cecilia Åse, ansvarig från Genusakademin, ledde ett samtal mellan de tre forskarna  Helene Brodin (Socialt arbete, SU),  Mathias Ericson (Genusvetenskap, Göteborgs universitet)  och Venla Oikkonen (Genusstudier, Tampere Universitet).

I samtalet ventilerades frågor om hur genus- och queera perspektiv kan bidra till en förståelse av pandemin. Vem förväntas ge och få omsorg och beskydd i en samhällskris?   Vilka idéer om historia och framtid aktualiseras när vi står inför ett akut hälsohot?

Seminariet i zoom var välbesökt och genererade diskussion och viktiga insikter i  samhällsdebatten  om pandemin. Kritiska perspektiv på säkerhet och beskydd är viktigare än någonsin under en global kris, säger Cecilia Åse. 

- Diskussionen idag visade det stora intresset som finns för hur genus- och queerforskningen hjälper oss att förstå pandemin.