Genusakademin

Genusakademin

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Genusakademin är ett nätverk för samarbete kring genusforskning vid Stockholms universitet, öppet för alla ämnen och institutioner på universitetet.

Picture a scientist bild

Picture a Scientist - Online film screening

To kickstart the year, the Section for Earth and Environmental Sciences and the Gender Academy at Stockholm University are hosting an online film screening of Picture a scientist.

Feme beskuren

Forskarkurser vid Stockholms universitet vt21 om genus, kunskapssyn och metod

Vårterminen 2021 ger Humanistiska fakultetens forskarskola och Genusakademin vid Stockholms universitet temat Genus, kunskapssyn och metod.

Åsa Eriksson

Åsa Eriksson mottar pris för framstående vetenskaplig prestation

Åsa Eriksson, fil.dr. i genusvetenskap, får Högskoleföreningens pris för mest framstående avhandling 2018 vid humanistisk fakultet, Stockholms universitet.

Wilma Sjöberg. Foto: Anders Ståhlberg.

Genusakademins forskarskola – reflektioner från kursdeltagare

Sedan upptakten 2012 har Genusakademin arrangerat åtta kurser för doktorander. Här berättar några doktorander om sina intryck av forskarskolans kurser.

Allvarligt med angrepp på genusvetenskap

När genusvetenskapen angrips är det viktigt att stå upp för den akademiska friheten. Det var budskapet från ett seminarium vid Stockholms universitet på Internationella kvinnodagen.