Arkivering
Vilket utbildningsmaterial måste arkiveras?

Beställning av kontorsmaterial etc.
Hur gör jag för att beställa exempelvis kontorsmaterial eller möbler?

Bokbeställning
Hur gör jag för att köpa in böcker?

Delegationsordning
Besluts- och delegationsordning vid ERG (597 Kb)

DiVA
Hur gör jag för att publicera mina publikationer i DiVA?

E-post
Hur kommer jag åt min e-post hemifrån?

Fakturering
Hur fungerar faktureringen vid institutionen?

Felanmälan
Var felanmäler jag om något inte fungerar?

Flytt och montering
Hur gör jag för att beställa flytt eller montering av möbler på institutionen?

Funktionsadresser och e-postlistor
Vart vänder jag mig för att få tillgång till en funktionsadress eller bli tillagd på en e-postlista?

Hemkatalogen (Z) och den gemensamma katalogen (X) på servern
Hur kommer jag åt Z och X hemifrån?

IT-support
Vart kan jag vända mig med frågor om nätverket, telefonen och liknande?

Kopiator/Printomat
Vad gör jag om kopiatorn inte fungerar?

Kommunikationstjänster
Vilken kommunikationshjälp finns att få vid institutionen och SU?

Lösenord
Hur gör jag för att byta lösenord till mitt universitetskonto?

Office-mallar
Hur gör jag för att för att ladda ner officiella SU-mallar till Word och Powerpoint?

Registrator
Vart vänder jag mig för att få ett diarienummer?

Representation
Vilka regler gäller för representation och gåvor?

Resor
Hur ser rutinerna kring resor ut?

SUKAT-uppgifter (titlar och kontaktuppgifter i personalkatalogen)
Var hittar jag den som är SUKAT-ansvarig på institutionen?

Undervisningslokaler - teknisk utrustning
Var kan jag få information om undervisningslokalerna och den utrustning som finns där?

Universitetskonto och universitetskort/printomatkort
Hur får jag tillgång till universitetets it-tjänster?