Befordran
Vilka regler gäller för att bli befordrad till docent, lektor eller professor?

Bokbeställning
Hur gör jag för att köpa in böcker?

DiVA
Hur gör jag för att publicera mina publikationer i DiVA?

Etikprövning
Vilka rutiner för etikprövning och upprätthållande av god forskningssed finns vid institutionen?

Externa forskningsmedel
Hur söker jag externa forskningsmedel?

Vad gör jag när jag har fått forskningsmedel?

Forskarutbildning
Vart vänder jag mig med frågor om min forskarutbildning?

Gästföreläsare
Hur fungerar det med ersättning till gästföreläsare?

Hemkatalogen (Z) och den gemensamma katalogen (X) på servern
Hur kommer jag åt Z och X hemifrån?

Kommunikationstjänster
Vilken kommunikationshjälp finns att få vid institutionen och SU?

Office-mallar
Hur gör jag för att för att ladda ner officiella SU-mallar till Word och Powerpoint?

Publicering
Vad bör jag tänka på när jag ska publicera min forskning?

Registrator
Vart vänder jag mig för att få ett diarienummer?

SUKAT-uppgifter (titlar och e-post i personalkatalogen)
Var hittar jag den som är SUKAT-ansvarig på institutionen?