Representanter

Lärare/forskare - ordinarie ledamöter
Christina Alnevall
Barbro Blehr
Maria Bäckman
Marja-Liisa Keinänen
Lisa Käll
Magnus Öhlander

Lärare/forskare - gruppsuppleanter
Kristina Fjelkestam
Lena Gerholm
Peter Jackson

TA-personal - ordinarie ledamot
Erik Östling

TA-personal - suppleant
Sigrun Helmfrid

Studentrepresentanter - ordinarie
Sofia Holmdahl

Studentrepresentanter – suppleant
Lisa Raeder

Doktorandrådet
Elin Franzén

Mötestider

Möte 1 - 170914
Lokal: D4110, Södra huset hus D
Tid: 10:00–12:00

Möte 2 - 171024
Lokal: D4120, Södra huset hus D
Tid: 10:00–12:00

Möte 3 - 171122
Lokal: D4110, Södra huset hus D
Tid: 10:00–12:00

Möte 4 - 180111
Lokal: D4110, Södra huset hus D
Tid: 10:00–12:00