Miljömärkta beställningsvaror

Vi strävar efter att alltid beställa:

 • Ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te
 • Miljömärkt papper till skrivare/kopiatorer.
 • Ekologisk frukt

Källsortering, återvinning & återbruk

ERG har sammanlagt två pentryn. I varje pentry finns en komplett samling kärl för källsortering. Det finns även större kärl för källsortering av papper och kartong på varje avdelning.

Det finns flera miljöstationer på universitetsområdet där du bl.a. återvinna papper, trä, plast, wellpapp, metall och el-skrot.

Istället för att slänga möbler och kontorsmaterial som inte används går det också att lämna dessa för återbruk. För att göra det kontaktar du order@erg.su.se för bedömning och upphämtning.

Resor inom tjänsten

Medarbetarna uppmuntras att använda sig av kollektivtrafik och tåg för resor inom tjänsten när detta är möjligt.

Andra tips för att ta miljöhänsyn vid resor är:

 • Ha resfria möten, det vill säga telefonmöte, videomöte eller videokonferens. På institutionen finns en dator i postrummet på plan 6 som går att boka för att hålla resfria möten.
 • Åk tåg när ressträckan inte är längre än 500 kilometer.
 • Vid flygresa, undvik mellanlandningar.
 • Åk alltid miljötaxi.
 • När du ska hyra bil är det miljöbil som gäller.

Medarbetare uppmanas att spara energi genom att

 • Släcka belysning och stänga av elektrisk apparatur
 • Stänga fönster när du vädrat klart
 • Använda energisparfunktioner

Information och dokument i digital form

Vi strävar så långt det är möjligt att använda oss av information och dokument i digital form för att minska antalet pappersutskrifter.

 • Utskick med välkomstbrev till nyantagna studenter görs via e-post
 • Schema finns för de flesta kurser i TimeEdit på webben
 • Information som studenter behöver innan och under kursens gång (välkomstbrev, studiehandledningar, kursplaner, merparten av alla kompendier etc.) ska  finnas tillgängliga på våra webbsidor eller på Mondo
 • På vår gemensamma server (X-mappen) finns möjlighet att spara gemensamma dokument