Miljömärkta beställningsvaror

Vi strävar efter att alltid beställa:

 • Ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te
 • Miljömärkt papper till skrivare/kopiatorer
 • Ekologisk frukt
 • Vegetariska och närproducerade matalternativ vid representation

Källsortering, återvinning & återbruk

I vart och ett av ERG:s två pentryn finns en komplett samling kärl för källsortering. På varje våningsplan finns det även större kärl för källsortering av papper och kartong.

På universitetsområdet finns det flera miljöstationer där du bl.a. kan återvinna papper, trä, plast, wellpapp, metall och el-skrot.

Istället för att slänga möbler och kontorsmaterial som inte används går det att lämna dessa för återbruk. Alla medarbetare på ERG har tillgång till foldern ”Möbler för återbruk” på BOX. Är du nyanställd får du åtkomst genom att kontakta miljo@erg.su.se. I ”Möbler för återbruk” kan du gå in och föra in information om de möbler du vill återbruka eller hitta möbler som finns tillgängliga för byte och avhämtning hos andra institutioner. Kontorsmaterial som ska återbrukas läggs i postrummet på plan 7.

Resor inom tjänsten

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap följer Stockholms universitets Policy för möten och resor.

Här är en sammanfattning av några punkter som gäller för resor inom tjänsten:

 • För att minimera påverkan på klimat och miljö ska resor så långt det är möjligt ersättas med digitala mötesformer.
 • Det är inte tillåtet att flyga till ett möte eller en aktivitet som pågår mindre än en arbetsdag om digital medverkan kan erbjudas.
 • Medarbetare och ska i möjligaste mån undvika att beställa flygresor som inkluderar mellanlandningar.
 • Om inga särskilda skäl finns ska annat färdmedel än flyg, exempelvis tåg och båt, användas för resor som är kortare än 700 kilometer.
 • Alla resor ska bokas och beställas via den upphandlade resebyrån.

Medarbetare uppmanas att spara energi genom att:

 • Släcka belysning och stänga av elektrisk apparatur
 • Stänga fönster när du vädrat klart
 • Använda energisparfunktioner

Information och dokument i digital form

För att minska antalet pappersutskrifter försöker vi så långt det är möjligt att använda oss av information och dokument i digital form.

Några exempel:

 • Information som studenter behöver innan och under kursens gång (exempelvis, schema, studiehandledningar, kursplaner och digital kurslitteratur) ska finnas tillgängliga på webben eller läggas upp på Athena.
 • Lärare uppmanas tillgängliggöra kurslitteratur digitalt.
 • Samtliga medarbetare uppmuntras att utnyttja vår gemensamma server (X-mappen) för att lagra gemensamma dokument.