Adressändring
Hur ändrar jag mina adressuppgifter till universitetet?

Anställningsvillkor
Var finner jag information om arbetstid, ledighet, läkarvård, pension och övriga anställningsvillkor?

Arbetsrättsliga frågor
Vart kan jag vända mig med arbetsrättsliga frågor?

Bemanning
Var kan jag se ämnets/institutionens bemanning?

Bisysslor
Vad räknas som bisysslor och hur rapporteras de?

Doktorandlön
Var finner jag information om doktorandlönen?

Flextidsrapportering (endast administrativ personal)
Hur rapporterar jag in min flextid?

Friskvård
Vad är det och hur får man ersättning?

Företagshälsovård
Var finner jag information om företagshälsovården på universitetet?

Föräldraledighet
Hur ansöker jag om föräldraledighet?

Gästföreläsare
Hur fungerar det med ersättning till gästföreläsare?

Kvällsundervisning
Hur fungerar det med kvällsundervisning?

Lönespecifikation
Var finner jag min lönespecifikation?

Representation
Vilka regler gäller för representation och gåvor?

Resor
Hur ser rutinerna kring resor ut?

Semesteransökan
Hur gör jag en semesteransökan?

Sjukanmälan
Hur sjukanmäler jag mig?

Terminalglasögon
Hur gör jag för att få terminalglasögon?

Timrapportering
Hur fungerar det med timrapportering?

Utlandsförsäkring
Hur är jag försäkrad under en tjänsteresa utomlands?

Utlägg
Hur får jag tillbaka pengar för mina utlägg?

VAB-anmälan
Hur gör jag en anmälan om vård av sjukt barn?

Återkalla ledighet
Hur gör jag för att återkalla ledighet?

Övertid
Hur fungerar övertid på institutionen?