Arbeta och undervisa hemifrån
Var finner jag information som hjälper mig att arbeta och undervisa hemifrån?

Athena
Hur använder vi Athena vid institutionen och hur kan jag få hjälp med det?

Arkivering
Vilket utbildningsmaterial måste arkiveras?

Bemanning
Var kan jag se ämnets/institutionens bemanning?

Betygsrutiner
Hur ser institutionens rutiner för betygssättning ut?

Bokbeställning
Hur gör jag för att köpa in böcker?

Forskarutbildning
Vart vänder jag mig med frågor om min forskarutbildning?

Gästföreläsare
Hur fungerar det med ersättning till gästföreläsare?

Kompendier
Hur gör jag för att använda kompendier i undervisningen?

Kursvärderingar
Hur fungerar kursvärderingar på institutionen?

Kvällsundervisning
Hur fungerar det med kvällsundervisning?

Litteraturlistor
Hur ser institutionens rutiner för litteraturlistor ut?

Lokalbokning
Hur fungerar lokalbokningen vid ERG?

Office-mallar
Hur gör jag för att för att ladda ner officiella SU-mallar till Word och Powerpoint?

Schema
Hur skapar jag som lärare ett personligt schema eller lägger till information i ett schema?

Schemaläggning
Vad bör jag tänka på vid schemaläggningen?

Tentamensadministration
Hur fungerar tentamensadministrationen vid institutionen?

Undervisningslokaler - teknisk utrustning och ordningsregler
Var kan jag få information om undervisningslokalerna och den utrustning som finns där?