Du finner en förteckning över viktiga ansvarsområden vid ERG i SUKAT.

För en mer detaljerad beskrivning av varje medarbetares arbetsuppgifter inom administrationen hänvisar vi till administratörernas enskilda profilsidor.