Du finner en förteckning över viktiga ansvarsområden vid ERG i SUKAT (fungerar endast på plats i Frescati).

För en mer detaljerad beskrivning av varje medarbetares arbetsuppgifter inom administrationen hänvisar vi till administratörernas enskilda profilsidor.