Foto: Niklas Björling.
Foto: Niklas Björling.

ERG får pengarna för att genomföra projektet ”Studenter, medarbetare, alumner: vidareutveckling av en gemensam arbetsmiljö”. Satsningen kommer att pågå under 2018-2019 och innebär en kompetensutveckling för institutionens som helhet.

Projektet är unikt i ERG:s historia såtillvida att det är första gången man har möjlighet att anordna temadagar för samtliga, såväl medarbetare som studenter. Vid dessa sammankomster ska frågor med betydelse för allas gemensamma arbetsmiljö diskuteras.

Ämnena som kommer att behandlas har relevans för både studenter och anställda och kan exempelvis handla om digitalisering och kunskapsproduktion, inkluderande arbetssätt, etikfrågor och institutionens framtida alumnverksamhet.