Thomasevangeliet. Bild: Wikimedia Commons

Återupptäckten av icke-kanoniska eller s.k. ”gnostiska” evangelier, som Thomasevangeliet eller Judasevangeliet, har väckt stor uppmärksamhet och dramatik alltsedan mitten av 1900-talet. Thomasevangeliet återfinns i det s.k. Nag Hammadi-biblioteket, en samling icke-kanoniska eller ”gnostiska” handskrifter funna i den egyptiska öknen 1945. Utifrån sin omtalade bok The Monastic Origins of the Nag Hammadi Codices, diskuterar Hugo Lundhaug i denna föreläsning möjligheten att Nag Hammadi-biblioteket och dess ”gnostiska” handskrifter inte producerats av en gnostisk sekt utan av munkar i tidigkristna kloster i övre Egypten på 300- och 400-talet.

Hugo Lundhaug.

Hugo Lundhaug är professor i bibelreception och tidigkristen litteratur vid Universitetet i Oslo, och internationellt framstående koptolog och Nag Hammadi-forskare. Under 2012-16 var han forskningsledare för ett stort ERC-projekt om apokryf och icke-kanonisk litteratur i koptiska kloster i Egypten under 300-400-talet. 

Plats: sal E355, Södra huset
Tid: 13 november, kl 10.00-12.00

 

Välkommen!