Rituellt gråtande och dess förvandlingar i 2010-talets Finland

Marja-Liisa Keinänen. Foto: Niklas Björling

Fortfarande före andra världskriget innehade gråterskan en viktig roll vid sorgeritualer hos ryskortodoxa kareler och ingrer. Under 1900-talet kom det rituella gråtandets betydelse dock att minska i det ryska Karelen, men gråtandet upplevde en renässans under andra världskriget och kriget i Afghanistan. Trots nedgången lever traditionen fortfarande kvar på sina håll i Karelen. Den karelska och ingriska gråttraditionen, som flyktingar från de till Sovjet avträdda områdena tog med sig till Finland, har genomgått en grundlig förvandling på 2000-talet.

Föreläsningen presenterar den äldre gråttraditionen och de förändringar som gråtandet genomgått i dagens Finland. 

Sångerskan Eila Pöllänen kommer att framföra några traditionella ”gråt” och moderna gråtsånger.

Föreläsare: Marja-Liisa Keinänen, docent i religionshistoria, Stockholms universitet. 
Sångerska: Musiker Eila Pöllänen

Tid: Kl. 18-20, inkl. mingel
Plats: Hörsal 5, plan 3, Södra huset, Campus Stockholms universitet
Karta: https://www.su.se/om-oss/universitetsområdet/kartor 
OBS! Anmäl närvaro till susanne.olsson@rel.su.se 

Välkommen!

Sorg och sörjande

Det religionsvetenskapliga Sällskapet anordnar under hösten 2019 en föreläsningsserie tillsammans med religionshistoria vid Stockholms universitet. Föreläsningarna kretsar kring olika sätt att uttrycka sorg i 2010-talets Norden, men undersöker också de förändringar som ägt rum i synen på sorg och i sätten att sörja. Båda föreläsningarna undersöker, dock i skilda kulturella sammanhang och i delvis olika tidsperioder, hur sörjandet och dess praktiker har förändrats. Föredragen fokuserar inte endast på döden utan även sorgen över andra slags förluster och mänskligt lidande.

Den andra föreläsningen i serien är den 19 november på temat "Sorgen på nätet".