Tid och plats:

Fredagen den 30 november kl 10.00
Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati, t-bana Universitetet

Opponent: Professor Mats Franzén

Länk till spikbladet